SARIA Polska – produkty i usługi, które są częścią życia!

 Poprzez szerokie spektrum usług i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych wszystkie przedsiębiorstwa grupy SARIA przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego i większej dbałości o ekologię.

Grupa SARIA w Polsce jest obecnie jednym z największych i najnowocześniejszych w kraju przedsiębiorstw, zajmujących się zagospodarowywaniem niejadalnych produktów zwierzęcych i przetwarzaniem ich w wartościowe półprodukty, które są podstawą do produkcji dla wielu firm sektora przemysłowego.

 

Wszystkie przedsiębiorstwa należące do SARIA Polska Sp. z o.o. oferują szerokie spektrum usług i produktów, które dostosowane są do specjalnych wymagań poszczególnych rynków.

 

PRODUKTY znajdują zastosowanie w przeróżnych sektorach gospodarki, począwszy od rolnictwa, aż po przemysł przetwórczy.

 

USŁUGI polegają na szybkim, bezpiecznym i higienicznym odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów pochodzenia zwierzęcego, padłych zwierząt, przeterminowanej żywności, odpadów pokonsumpcyjnych oraz tłuszczów posmażalniczych.

 

Grupa SARIA na świecie zatrudnia prawie 9.000 pracowników w ponad 200 lokalizacjach i prowadzi operatywną działalność w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Polsce, Czechach i na Białorusi. Spółką dominującą grupy SARIA jest firma SARIA Bio-Industries AG & Co. KG z siedzibą w Selm (Niemcy).

 

Więcej informacji o grupie SARIA:

 

www.saria.com
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1