Ochrona danych.

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronach przedsiębiorstwa SARIA Polska Sp. z o.o.!

 

1. Właścicielem domeny internetowej oraz treści publikowanych na stronie internetowej saria.pl jest spółka SARIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 21005, NIP: 774-00-06-061, REGON: 610016428, dalej jako „SARIA”

 

 

2. Wszelkie dane zawarte na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. SARIA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej saria.pl.

 

 

3. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych lub informacji, jak również elementów graficznych, zdjęć, prezentacji, danych personalnych zawartych na stronie internetowej dla celów osobistych, marketingowych, handlowych komercyjnych lub też jakichkolwiek innych celów bez wyraźnej, pisemnej zgody SARIA.  

 

 

4. Znak słowno - graficzny SARIA jest zarejestrowanym znakiem towarowym podlegającym ochronie prawnej. Niedopuszczalne jest kopiowanie znaku, posługiwanie się nim we własnej działalności gospodarczej lub też dla jakichkolwiek innych celów niedotyczących grupy SARIA oraz bez wyraźnej, pisemnej zgody SARIA.

 

 

 

5. Treści prezentowane na stronie internetowej pod adresem saria.pl są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, osobistych, dydaktycznych, naukowych lub też jakichkolwiek innych wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki SARIA.

 

 

6. Linki do strony saria.pl mogą być umieszczane na innych stronach jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody SARIA. 

 


7. Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej saria.pl jest SARIA. Dane są zbierane jedynie dla celu, dla którego zostały przekazane oraz ewentualnie dla celów marketingowych. Dane mogą być przekazane do innych spółek z grupy SARIA. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

SARIA Polska Sp. z o. o.

ul. Jutrzenki 137 A

02-231 Warszawa

Tel.:   +48 22 428-428-0

fax: +48 22 593 04 51
E-Mail
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1