Podejmujemy wyzwania i działamy odpowiedzialnie!

Zarząd SARIA Polska Sp. z o.o.: Christian Bisgaard, Tomasz Krasiński, Robert Łukasiewicz

 

Postępująca globalizacja od lat wpływa na działalność gospodarczą grupy SARIA, także w Polsce. Zasięg rynków zbytu i zaopatrzenia dla różnych dziedzin działalności gospodarczej naszego przedsiębiorstwa powiększa się systematycznie. Przed nami duże możliwości kontynuacji trwałej ekspansji w nadchodzących latach w obszarze podstawowej działalności związanej z przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ale także w nowych sektorach, takich jak produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Korzystając z wieloletnich doświadczeń grupy SARIA na rynkach międzynarodowych oraz silnego zaplecza kapitałowego planujemy wiele nowych inwestycji w tym zakresie. Zgodnie z filozofią naszej firmy stale podejmujemy nowe wyzwania i działamy przedsiębiorczo! 
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1