Struga S.A.

Zakład  początkowo zajmował się produkcją pasz . W 1999 roku została wybudowana kotłownia , a w 2003 roku zakład przetwórczy produktów kategorii I oraz spalarnia mączki. W roku 2012 poszerzono działalność przetwórczą o produkty utylizację produktów ubocznych kategorii III, natomiast w 2017 wybudowano nowoczesną linię do produkcji nawozów  CAL-FILL. 

Zakład odbiera i przetwarza padłe zwierzęta, produkty poubojowe pochodzenia zwierzęcego, przeterminowaną żywność oraz materiały, które z różnego powodu nie mogą być wprowadzone do obrotu. 

Naszym celem jest dostarczenie klientom usług utylizacyjnych, które są niezbędne do ich bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania. 

 

Działamy, by odbiorcom naszych usług w sposób profesjonalny i z najwyższą jakością zagwarantować spełnianie stale rosnących wymagań sanitarnych i weterynaryjnych. 

Jezuicka Struga

Jezuicka Struga 3

88-111 Rojewo

Polska
tel.: +48 52 351 10 90
fax: +48 52 351 25 24

 

 
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1