Przewrotne - nowoczesność i bezpieczeństwo.

 Zakład w Przewrotnem posiada jedną z najnowocześniejszych w Polsce instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Gospodarka odpadami pochodzenia zwierzęcego w zakładzie w Przewrotnem prowadzona jest od 1980 roku. W roku 1997 stał się on częścią grupy SARIA. W latach 2000-2002 przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę zakładu, dzięki czemu w pełni dostosowano go do wymogów stawianych przez polskie i unijne normy w zakresie przepisów weterynaryjnych i standardów nowoczesnej gospodarki odpadami. Poczyniono wielomilionowe inwestycje w ochronę środowiska i poprawę wydajności. Wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz wdrożono system HACCP, który pozwala dokładnie kontrolować poszczególne fazy procesu utylizacji i produkcji. W kolejnych latach prowadzone były dalsze prace modernizujące proces produkcji, inwestowano w instalacje do przerobu surowca zmieszanego i pierza, urządzenia peryferyjne, pojazdy oraz całą infrastrukturę.

 

Obecnie oddział SARIA w Przewrotnem to nowoczesny zakład, gdzie w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska przetwarza się rocznie dziesiątki tysięcy ton odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów kuchennych. Powstające tutaj produkty mają doskonałe parametry i trafiają do odbiorców z różnych sektorów przemysłu.

SARIA Polska Sp. z o.o.
Oddział Sarval w Przewrotnem
Przewrotne 323
36-003 Przewrotne
Polska
tel.: +48 17 851 00 84
fax: +48 17 851 00 09


przewrotne@sarval.pl
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1