Suche

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Przekazaliśmy sprzęt dla strażaków-ratowników z OSP Przewrotne

27 lipca 2022 roku spotkaliśmy się w remizie OSP w Przewrotnem ze strażakami, aby przekazać zakupiony przez nas sprzęt ochrony osobistej. Wśród zakupionego wyposażenia znalazły się spodnie i kurtki ochronne, rękawice, hełmy i buty. Całkowity koszt darowizny to ponad 18 tysięcy zł. Spotkanie stało się też okazją do dyskusji na temat dalszej współpracy.

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie przełoży się na jeszcze większą skuteczność ekipy w regionie!

Wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu i chcemy odpowiadać na potrzeby lokalnej wspólnoty. Zależy nam też na tym, aby zmieniać się na lepsze zarówno dla klientów, jak i naszych sąsiadów.

Przekazaliśmy książki dla dzieci uchodźców z Ukrainy

27/05/2022

W drugiej połowie maja spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, aby przekazać na ręce Pani Haliny Wawruch, Wiceburmistrza Mszczonowa i Pani Anny Rusinowskiej, Dyrektora Szkoły, 100 kompletów książek (podręcznik do j. polskiego cz.1 i cz. 2 + słownik ukraińsko-polski). Zostaną one przeznaczone dla dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy zadeklarowali dłuższy lub stały pobyt na terenie gminy. Podręczniki i słowniki trafią do uczniów 6 szkół podstawowych, zlokalizowanych w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach, Bobrowcach, Osuchowie i we Wręczy.
ReFood przekazał również darowiznę w wysokości 20 tys. zł dla uchodźców z Ukrainy na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Jako odpowiedzialna społecznie firma chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym oraz wspierać lokalne społeczności wszędzie tam gdzie jesteśmy obecni.

NATURALNIE KREUJEMY NOWE JUTRO

24/04/2022

Jesteśmy firmą, która prowadząc działalność biznesową przyczynia się do poprawy środowiska. Zbieramy i poddajemy recyklingowi produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Efektem naszej pracy są przyjazna dla środowiska energia elektryczna i cieplną, pasze i karmy dla zwierząt oraz w ekologiczne nawozy i biopaliwo. Nie jest to jedyny sposób w jaki dbamy o środowisko. 23 kwietnia br. posadziliśmy ponad 800 nowych drzew w okolicach Stodoły Chochół w Nadleśnictwie Spychowo pod Szczytnem, na Warmii. W wydarzeniu wzięło udział ponad pracownicy z zakładu SARIA o/SARVAL w Długim Borku, wraz z rodzinami. Drzewa sadziliśmy się pod nadzorem Nadleśnictwa Spychowo. Dzień zakończył się pieczeniem kiełabek na współnym ognisku. 

Nawiązaliśmy współpracę z Polish Circular Hotspot

17/02/2022­

W lutym 2022 roku dołączyliśmy do grona partnerów Polish Circular Hotspot. To platforma, która powstała po to, aby wspierać i propagować ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 60 różnego rodzaju firm, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw czy ekspertów z dziedziny gospodarki cyrkularnej i rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Do współpracy zapraszane są te firmy, działalność których jest zgodna z założeniami GOZ i zasadami zrównoważonego rozwoju. Dominują wśród nich podmioty zajmujące się: opakowaniami, tekstyliami, odpadami (w tym odpadami spożywczymi), modą, budownictwem, energetyką i chemią. Platforma wspiera proces transformacji gospodarki w kierunku cyrkularności, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspieranie procesu tworzenia nowych modeli biznesowych, wzmacniających pozycję poszczególnych firm na rynku.
SARIA prowadzi swoją działalność biznesową w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju oraz zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Dołączenie do grona partnerów Polish Circular Hotspot to dla nas z jednej strony niepowtarzalna szansa na pozyskanie nowych, wartościowych partnerów biznesowych, z drugiej natomiast nowa przestrzeń do dzielenia się zdobytą wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami rynkowymi.

Modernizacja zakładu w Przewrotnem - aktualności

11/02/2022

Realizujemy kolejne działania modernizacyjne w naszym zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Przewrotne. Ich celem jest konsekwentne minimalizowanie uciążliwości zapachowych zgłaszanych przez mieszkańców. Równolegle oczekujemy na decyzję administracyjną, która da zielone światło na wykonanie instalacji płuczki chemicznej, co jest kluczową częścią całej inwestycji.
Wśród działań modernizacyjnych, podjętych przez nas na przestrzeni ostatnich miesięcy jest m.in. zamontowanie i uruchomienie bram, które są zamykane w sposób automatyczny po 60 sekundach od momentu ich otwarcia. Wdrożenie tego mechanizmu było bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która zwracała uwagę na tę specyfikę działalności firmy. Uruchomiony został również system automatycznej kontroli pracy płuczki wodnej i stanu złoża biofiltra, który umożliwia monitoring parametrów mających wpływ na poprawną pracę biofiltra i całego układu antyodorowego.
Głównym celem firmy jest w tym momencie dokończenie i uruchomienie instalacji antyodorowej, jednak wciąż trwa proces pozyskiwania decyzji administracyjnych, które są niezbędne do dalszych prac. SARIA przygotowała i złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie kolejne uzupełnienia do raportu i czeka na decyzję. Inwestycje powinny zostać ukończone w przeciągu 4 miesięcy od momentu uzyskania potrzebnych pozwoleń.
Dostawca technologii, w oparciu o którą będzie działać instalacja antyodorowa deklaruje, że przy jej użyciu możliwa będzie redukcja emisji amoniaku i siarkowodoru o co najmniej 98%, a merkaptanu metylowego o co najmniej 80%. Wpłynie to istotnie na ograniczenie niedogodności, które zgłaszają mieszkańcy. Tego typu technologia została już z sukcesem wdrożona w naszych innych oddziałach i zawsze skutkowała znaczącą neutralizacją uciążliwości zapachowych.

Farma fotowoltaiczna w Długim Borku

7/02/2022

Już w marcu tego roku zakończymy pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej przy zakładzie SARIA w Długim Borku. Uruchomienie przewidujemy niebawem bo już na przełomie marca i kwietnia 2022 r. Dzięki tej inwestycji obniżymy ilości emisji CO2 do atmosfery. Docelowo inwestycja w farmę fotowoltaiczną, przy zakładzie w Długim Borku, przewiduje zwiększenie jej mocy do poziomu pozwalającego na całkowite zaspokojenie zapotrzebowania zakładu w energię elektryczną co powinno ograniczyć emisję CO2 do absolutnego minimum.

Wyjazd studyjny do zakładu ReFood w Rüdnitz, Niemcy

31/01/2022

Pod koniec ubiegłego roku zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do zakładu ReFood w Rüdnitz pod Berlinem. Wzięli w nim udział mieszkańcy Mszczonowa oraz okolicznych miejscowości, a także przedstawiciele lokalnych władz oraz mediów. Mieli oni okazję zobaczyć, jak funkcjonuje zakład tożsamy z tym, który ma niebawem powstać na terenie ich miejscowości.
Wyjazd do Rüdnitz był inicjatywą mającą na celu pokazanie, jak wygląda sytuacja w miejscu, gdzie już od lat znajduje się zakład przetwarzający żywność, której termin ważności upłynął. Jego uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania naszych zapewnień, co do pełnej neutralności środowiskowej całego obiektu.
Prezentacja odbyła się w godzinach, w których do zakładu trafia codziennie najwięcej surowców do przetworzenia. Uczestników wyjazdu zaskoczyła nowoczesność całego obiektu oraz technologii, które są w nim wykorzystywane. Przekonali się oni, że nieprzyjemny zapach nie występuje nawet wewnątrz hali, podczas pracy, a wszystkie przetwarzane produkty przechowywane znajdują się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, co zabezpiecza przed ich przedostaniem się do wód gruntowych czy gleby.
Oddział pod Belinem powstał w latach 2013-2014. Zastosowana w nim technologia jest wykorzystywana w tego typu obiektach na terenie całej Europy. Warto podkreślić, że powstająca właśnie inwestycja jest tworzona w oparciu o jeszcze nowsze technologie, niż te wykorzystane w niemieckim zakładzie.