Podstawowe zasady naszego działania.

Poniższe zasady to najważniejsze wytyczne dla działań wszystkich pracowników przedsiębiorstwa SARIA.

Grupa SARIA wytwarza wysokiej jakości produkty znajdujące zastosowanie w żywieniu ludzi i zwierząt, w rolnictwie oraz w przemyśle hodowlanym. Ponadto SARIA zajmuje się produkcją energii ze źródeł odnawialnych i świadczy specjalistyczne usługi dla gospodarki rolnej i żywnościowej.

Wysoka pozycja rynkowa naszej grupy to zarazem wyzwanie, jak i zobowiązanie. Naszym centralnym zadaniem, które realizujemy codzienną działalnością w przedsiębiorstwie, jest dalsze umacnianie tej pozycji i rozbudowa udziału w rynku.

Klienci
Tylko Klienci umożliwiają egzystencję przedsiębiorstwa. Ich potrzeby i życzenia stoją w centrum uwagi naszej codziennej działalności.

Jakość
Jakość usług jest podstawą zadowolenia Klientów. Wdrożyliśmy HACCP - system kontroli jakości, który najlepiej dokumentuje nasze dążenie do dostarczania jak najlepszych usług i produktów. Tylko przez identyfikowanie się pracowników z celem, jakim jest osiągnięcie możliwie najwyższej jakości, możemy sprostać temu wymaganiu.

Społeczeństwo / środowisko naturalne
Jesteśmy częścią społeczeństwa i czujemy się zobowiązani do powiększania dobra ogółu oraz zachowania środowiska naturalnego i naszych naturalnych podstaw życia. Dla nas ekonomia i ekologia to nie sprzeczność. Połączenie ich ze sobą w możliwie najlepszy sposób jest centralnym punktem działalności naszego przedsiębiorstwa. Dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów przetwórczych, wytwarzaniu wielu produktów na bazie naturalnych surowców oraz produkcji i wykorzystywaniu biomasy w znacznym stopniu przyczyniamy się do zachowania zasobów naturalnych.

Ludzie
Tylko dzięki pomocy zmotywowanych pracowników możliwe jest optymalne świadczenie usług dla naszych Klientów. Dobre wykształcenie i specjalistyczne dokształcanie naszych pracowników jest podstawą świadczenia usług o wysokiej jakości.

Dochody
Odpowiedni dochód z zainwestowanego kapitału umożliwia inwestycje i innowacje. Zainwestowany kapitał należy wykorzystywać jak najefektywniej, aby móc zaoferować naszym Klientom bardzo dobrej jakości produkty i usługi po atrakcyjnych cenach. Inwestując w badania, rozwój i wykształcenie zabezpieczamy długofalowo pozycję naszego przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialne postępowanie
Przestrzegamy standardów prawnych i norm etycznych. Od wszystkich naszych pracowników wymagamy wysokiego poziomu integralności osobistej. Szczegółowe zasady postępowania określone są w broszurze Corporate Compliance.
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1