Informacje o ochronie prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować Państwa o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych.

Administrator

Administratorem tych witryn internetowych jest

SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
Tel.: +48 22 428-428-0
fax: +48 22 593 04 51
Polska

Dalsze informacje na temat naszego przedsiębiorstwa można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

Rejestrowanie

Podczas korzystania z witryny internetowej przechowywane są tymczasowo określone dane dotyczące połączenia oraz dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową. W celu obsługi witryny internetowej rejestrowane są następujące dane:

  • adres IP komputera nawiązującego połączenie (przez maksymalnie siedem dni);
  • system operacyjny komputera nawiązującego połączenie;
  • wersja przeglądarki komputera nawiązującego połączenie;
  • nazwa pobieranego pliku;
  • data i godzina pobrania;
  • ilość przesyłanych danych;
  • adres URL odwołania;
  • Rejestrowanie połączeń

Jeżeli informacje te stanowią dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w celu prowadzenia witryny internetowej oraz zagwarantowania poufności i zgodności danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach IT (w tym do celów technicznych komunikacji w sieci, identyfikowania błędów i usterek oraz ochrony przed atakami). Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Adresy IP są przez nas usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Na podstawie pozostałych danych nie można zidentyfikować danej osoby.
Ponadto wykorzystujemy dane o zachowaniach użytkowników w formie zanonimizowanej do prowadzenia i ulepszania witryny internetowej w sposób dostosowany do potrzeb. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustępie „Pliki cookie”.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na żądanie poinformujemy Państwa na piśmie lub w formie elektronicznej o tym, czy oraz jakie dane na Państwa temat przechowujemy (prawo dostępu do danych, art. 15 RODO), jak również zweryfikujemy Państwa wniosek o usunięcie (art. 17 RODO), poprawienie (art. 16 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO) i przenoszenie (artykuł 20 RODO) Państwa danych osobowych oraz wykonamy odpowiednie czynności w przypadku spełnienia koniecznych warunków. W tej sprawie prosimy kontaktować się z:

SARIA Polska Sp. z o.o.
- Datenschutzbeauftragte -
ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 428-428-0
fax: +48 22 593 04 51
Email: datenschutz@saria.de

Te same dane kontaktowe obowiązują w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych i chcą ją Państwo wycofać. Mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wysyłając wiadomość e-mail lub pismo.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy/zapytanie ofertowe

Na potrzeby komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi udostępniamy w naszej Witrynie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o naszych produktach lub nawiązać z nami kontakt. Oprócz dobrowolnie podawanych informacji oraz treści Państwa wiadomości wymagamy podania następujących danych:

zwrot grzecznościowy
nazwisko
adres e-mail
numer telefonu

W niektórych przypadkach prosimy również o następujące informacje:

miejsce prowadzenia działalności, adres służbowy, nazwa firmy, zapotrzebowanie, branża, rodzaj odpadów.

Potrzebujemy tych informacji, aby przetworzyć Państwa zapytanie, zwrócić się do Państwa we właściwy sposób i przesłać Państwu odpowiedź. Zapytania, które zostaną złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przechowywane jako wiadomości e-mail i regularnie sprawdzane pod kątem możliwości usunięcia danych. Jeżeli dane nie będą dłużej wymagane na potrzeby relacji z klientem lub osobą zainteresowaną lub charakter nadrzędny będzie mieć interes klienta o odwrotnym charakterze, usuniemy odpowiednie dane po upływanie maksymalnie 180 dni, o ile nie będziemy zobowiązani przepisami prawa do przechowywania dokumentacji. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu będzie wiązało się z zawarciem umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym i poza UE

Przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, jest to konieczne do realizacji oferty lub usług, z których chcą Państwo korzystać albo istnieje prawne umocowanie dla takiego przekazania i zagwarantowano ochronę Państwa uzasadnionych interesów.

Z wyjątkiem korzystania z Google Fonts i Google Maps oraz wymienionych poniżej przedsiębiorstw żadne z gromadzonych przez nas danych osobowych nie będą przetwarzane w państwie trzecim. Dostawcą tych usług jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

W odniesieniu do korzystania z Google Fonts i Google Maps, Google Inc. gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych w ramach tzw. „Tarczy Prywatności” oraz środki ochrony i bezpieczeństwa danych stosowane przez Google w UE. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat Google Fonts i Google Maps.

Poniżej przedstawiono ogólne informacje na temat usługodawców zewnętrznych oraz ich usług wraz z łączami do ich Oświadczeń o ochronie prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz częściowo tutaj opisanych możliwości zgłoszenia sprzeciwu (tzw. rezygnacji):

Google Web Fonts

Aby ujednolicić wyświetlanie czcionek korzystamy z czcionek udostępnianych przez Google w ramach usługi Web Fonts. Podczas uruchamiania danej strony Państwa przeglądarka pobiera niezbędne czcionki do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystają, musi połączyć się z serwerem Google. W ten sposób Google uzyskuje informacje o tym, że nasza witryna internetowa została uruchomiona z Państwa adresu IP. Korzystamy z usługi Google Web Fonts w celu zapewnienia jednolitego i odpowiedniego przedstawienia naszej oferty internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=fr..
Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby czcionki nie były wczytywane z serwerów Google (np. poprzez instalowanie dodatków). Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub nie zezwala na dostęp do serwera Google, tekst zostanie wyświetlony w standardowej czcionce systemu. Należy pamiętać, że w takim przypadku nasza witryna nie jest zgodna z naszym układem ekranu.

Google Maps

W celu odpowiedniego przedstawienia naszej oferty internetowej oraz ułatwienia wyszukiwania podanych przez nas w witrynie internetowej lokalizacji korzystamy z usługi map w Google Maps za pośrednictwem API. Przechowywanie Państwa adresu IP jest niezbędne do korzystania z funkcji Google Maps. Informacje te są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat traktowania danych użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=fr..

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazywanie w przyszłości Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, mogą Państwo całkowicie dezaktywować usługę internetową Google Maps poprzez wyłączenie JavaScript w Państwa przeglądarce. Wtedy korzystanie z Google Maps oraz usługi map w tej witrynie internetowej nie będzie możliwe. Należy pamiętać, że dezaktywacja JavaScript może spowodować, że również inne funkcje oferowane w naszej witrynie internetowej nie będą obsługiwane.

CloudFlare

W celu zabezpieczenia tej witryny internetowej oraz optymalizacji czasu ładowania korzystamy w charakterze sieci CDN („Content Delivery Network”) z CloudFlare spółki CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. W związku z tym wszystkie zapytania obowiązkowo przechodzą przez jej serwer i są konsolidowane w postaci statystyk, których nie można dezaktywować. Zgodnie z podanymi informacjami zgromadzone tam dane surowe są usuwane z reguły w ciągu czterech godzin, a najpóźniej trzech dni. Tutaj można znaleźć informacje na temat gromadzonych danych oraz bezpieczeństwa i ochrony danych w CloudFlare. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym interesie leży utrzymanie, zabezpieczenie i ulepszanie obsługi naszej oferty internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności CloudFlare pod adresem: https://www.cloudflare.com/security-policy

Smartlook

Aby zagwarantować jakość naszej oferty internetowej wykorzystujemy narzędzie do analizy „Smartlook” spółki smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, które umożliwia zanonimizowaną ocenę sposobu korzystania z witryny internetowej. Zanonimizowane protokoły korzystania są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, a po trzech dniach automatycznie usuwane. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym interesie leży utrzymanie, zabezpieczenie i ulepszanie obsługi naszej oferty internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Smartlook: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ Rejestrowanie danych przez Smartlook można dezaktywować przy pomocy następującego łącza: https://www.smartlook.com/pl/opt-out

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez Państwa przeglądarkę na dysku twardym. Wykorzystujemy również tak zwane sesyjne pliki cookie. Służą one do nawiązywania wyraźnego połączenia pomiędzy Państwa a naszą obecnością w sieci. W tym celu przechowywana jest wyłącznie przypadkowa liczba. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie jakichkolwiek plików cookie na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu), mogą je Państwo dezaktywować w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na wygodę użytkowania i funkcjonalność witryny internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookie w celu prowadzenia witryny internetowej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Fe_typo_user
Session-Cookie für das Typo3-Benutzer-Management
Dieser Cookie ist nur für die Webadministratoren relevant. Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet.

PHPSESSID
Sesyjny plik cookie do prowadzenia witryny PHP.
Służy do ponownego rozpoznawania Państwa przeglądarki do różnych celów (na przykład zapamiętywania Państwa ustawień dotyczących języka). Czas przechowywania: do zamknięcia okna przeglądarki.

retinaSupport
Ten plik cookie zapamiętuje, czy Państwa monitor posiada rozdzielczość Retina.
Czas przechowywania: cztery tygodnie.

i18next
Session-Cookie für Zwecke der Animation auf der Startseite. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

gdpr_popup
Sesyjny plik cookie służący do animacji strony startowej. Żadne dane osobowe nie są przechowywane.

gdpr_popup
Ten plik cookie powstaje po kliknięciu w łącze potwierdzające ogólne informacje o plikach cookie w witrynie internetowej. Dzięki niemu aplikacja wie, że na następnej stronie nie trzeba ponownie wyświetlać tej informacji.
Nota prawna | Wydawca | Polityka Cookies | Integrityline | © SARIA Polska Sp. z o.o.
 
1